Visuell historie – fortiden skildret i bilder

Velkommen til hjemmesiden til historiker og illustratør Dag Frognes

Kunnskap om historie er vesentlig for oss mennesker – det er gjennom den vi forstår oss selv. Med tegninger og malerier forsøker jeg å skildre fortiden slik den kan ha sett ut. Gå til Blog og Portfolio for å se mer.

Website Powered by WordPress.com.

dagfrognes avatar